Coneta s.r.o. Otrokovice - Coneta s.r.o. Otrokovice

Kategorie

Akční nabídka

Všechny slevySOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

Vytvořením Vašeho registračního konta na serveru www.coneta.cz získáte možnost využití funkcí serveru, které jsou přístupné pouze pro registrované uživatele. Odesláním registrace souhlasíte s uložením údajů do databáze na serveru i do účetní evidence.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CONETA, s.r.o.


1.
S osobními údaji v elektronické i v tištěné podobě smí nakládat pouze pověření pracovníci firmy a budou použity pouze k evidenci objednávek, fakturaci a komunikaci se zákazníkem. Nevzniká žádné riziko neoprávněné manipulace s osobními údaji cizí osobou. Údaje jsou vedeny tak, aby byly v nadstandardní evropské úrovni dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému zneužití nepovolanými osobami.

2.
Vstup do administrátorského rozhraní je zabezpečen bezpečnostními přístupovými kódy. Počítače, na kterých se pracuje s osobními údaji člena, jsou zabezpečeny antivirovým programem a neoprávněné osobě je manipulace s počítači odepřena.

3.
Údaje do registru jsou poskytovány uživatelem serveru dobrovolně a s jeho výslovným souhlasem. Rozhodne-li se uživatel pro ukončení spolupráce, uplatní právo být zapomenut. Odesláním e-mailu s žádostí o výmaz je mu vyhověno bez zbytečných odkladů.

4.
Údaje o uživateli jsou využívány pouze pro účetní evidenci a komunikaci se zákazníkem a nebudou nikomu jinému poskytnuty. Uživatel prohlašuje, že si zvolil silné heslo, bude ho držet v tajnosti a zodpovídá za případné prolomení útočníkem. Přístupové heslo si uživatel může kdykoliv měnit.

5.
Uživatel uděluje souhlas se zasíláním informačních e-mailů souvisejících pouze s obchodní činností firmy Coneta s.r.o. a s provozem serveru www.coneta.cz .

CONETA, s.r.o.
www.coneta.cz
Datum aktualizace: 22.5.2018Coneta s.r.o. Otrokovice